:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Starosta i Powiat, Przegląd inwestycji powiatu przasnyskiego - zdjęcie, fotografia
 • Fotka nr 0 z 4
 • Fotka nr 1 z 4
 • Fotka nr 2 z 4
 • Fotka nr 3 z 4
Portal eprzasnysz.pl 16/01/2019 13:59


Pierwszy miesiąc pracy nowej Rady i Zarządu Powiatu już za nami. Był to bardzo intensywny i pracowity okres zarówno dla starosty przasnyskiego, wicestarosty, jak też całego Zarządu i Rady.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Nowe władze powiatu przasnyskiego dokonały m.in. szczegółowej analizy budżetu starostwa oraz stopnia zaawansowania realizowanych i planowanych przez poprzednie kierownictwo inwestycji. Poniżej przedstawiamy wnioski z przeprowadzonej analizy oraz najbliższe zamierzenia inwestycyjne samorządu powiatowego.

Sala koncertowa z kinem 3D w Przasnyszu

30 listopada 2018 r. burmistrz miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski zwrócił się do starosty przasnyskiego z prośbą o rozważenie wspólnej realizacji budowy sali koncertowej oraz kina w oparciu o obecną siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Burmistrz postulował też utworzenie wspólnej, powiatowo-miejskiej instytucji kultury. Realizacja projektu w tej formule pozwoli na ograniczenie kosztów utrzymania dwóch odrębnych jednostek oraz pozwoli na drastyczną poprawę warunków funkcjonowania obecnego MDK i stworzy możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia jego oferty. Ł. Chrostowski zadeklarował również wsparcie finansowe przedsięwzięcia z budżetu miejskiego oraz złożył propozycję zlokalizowania w zmodernizowanym budynku MDK, Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Zarząd Powiatu przychylił się wstępnie do propozycji burmistrza, jednocześnie podejmując działania na rzecz wspólnej realizacji inwestycji. Przetarg na budowę przez powiat sali koncertowej z kinem przy ul. Sadowej został unieważniony 17 grudnia. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o wsparciu remontu MDK kwotą 1 mln zł. 21 grudnia 2018 r. burmistrz Łukasz Chrostowski oraz starosta Krzysztof Bieńkowski podpisali wstępne porozumienie w sprawie zniesienia współwłasności hali sportowej przy ulicy Sadowej. Cała nieruchomość stanie się własnością powiatu przasnyskiego w zamian za spłatę udziału w wysokości jednego miliona złotych. Powiat chce by te pieniądze Miasto przeznaczyło właśnie na remont domu kultury.

Obecnie Zarząd Powiatu we współpracy z Urzędem Miasta opracowuje koncepcję wspólnej realizacji tej inwestycji.

Jednocześnie pragniemy zdementować pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, wg. których powiat przasnyski zamierza doprowadzić do likwidacji szkoły muzycznej I stopnia w Przasnyszu. Szkoła funkcjonuje bardzo dobrze, co więcej zdobyła już pewną renomę, o której świadczą sukcesy uczniów w konkursach i przeglądach muzycznych. Zarząd bierze oczywiście pod uwagę rosnące potrzeby lokalowe placówki i będzie czynił starania w celu ich zaspokojenia.

Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Rozbudowa Starostwa Powiatowego związana z utworzeniem Centrum Aktywizacji Biznesu postępuje zgodnie z planem. Wykonany już ściany parteru oraz szalunek pod zbrojenie i betonowanie I pietra. Stan zaawansowania robót to ok. 20%. Planowany termin zakończenia budowy to grudzień tego roku.

Hala sportowa z płytą lodowiska przy ZSP w Przasnyszu

Bez przeszkód realizowana jest również budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu. Zostały już rozebrane byłe budynki warsztatów szkolnych. Obecnie trwa budowa hali oraz zagospodarowywanie terenu. Planowany termin oddania hali do użytku to sierpień 2020 r. W ramach inwestycji zostanie też wykonany remont budynku internatu (do maja 2021 r.).

Niestety nie udało się zmienić projektu hali z lodowiskiem, tak by można rozgrywać na nim oficjalne zawody. Brakuje bowiem około 1 metra szerokości lodowiska, by mogło być wykorzystane przez profesjonalnych sportowców. Projekt jednak jest na tyle zaawansowany, że nie można się z niego wycofać, choć władze miasta z pewnością wolałby wspólną realizacji projektu basenu z lodowiskiem i wodnym placem zabaw. Cała wartość projektu to 17 milionów złotych.

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju

Budowa budynku Inkubatora przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2020 r. Koszt robót budowlanych to 15,4 milionów złotych.

Zbiornik retencyjno-rekreacyjny w Przasnyszu

Zarząd Powiatu dokonał szczegółowej analizy projektu budowy zalewu w Przasnyszu. Dotychczas pod budowę wykupiono zaledwie 8 działek o powierzchni ok. 2 ha. Razem z posiadanymi przez powiat działkami pod budowę zbiornika potrzebny jest obszar 53 ha. Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy Przasnysza nie wyrażają zgody na sprzedaż pozostałych działek, Zarząd Powiatu uważa, że realizacja inwestycji w tym miejscu i zakresie jest niemożliwa i niecelowa. Jako alternatywę, Zarząd proponuje wsparcie gminy Przasnysz w projekcie kompleksowej rewitalizacji zbiornika retencyjnego w miejscowości Karwacz, poprzez pogłębienie i oczyszczenie zbiornika oraz przystosowanie go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych wraz z zapleczem technicznym (plaża, wiaty, gastronomia, sprzęt wodny itp.).

Obwodnica miasta Chorzele

Z przyczyn niezależnych od powiatu przasnyskiego, wykonawcy inwestycji nie zrealizowali zadań wynikających z podpisanych umów. Zrealizowano roboty ziemne (około 70% wykonania) oraz roboty fundamentowe obiektu mostowego na rzece Orzyc (około 8 % wykonania - wartość nie oddaje pracochłonności i uciążliwości wykonanych robót). Z uwagi na przedłużającą się realizacje projektu powiat przasnyski uzyskał aneks z województwem mazowieckim, pozwalający na realizacje projektu do 30 sierpnia 2019 roku.
Pomimo zapewnień ze strony wykonawców o zachowaniu terminu realizacji umów, inwestycja nie została zakończona. Powiat, mając na względzie możliwość utraty dofinansowania (postępowanie sądowe), wybrał opcję zawarcia ugody z wykonawcami. 17.10.2018 roku powiat zawarł z jednym z wykonawców ugodę. Niestety jej zapisy nie zostały przez firmę zrealizowane, dlatego powiat złożył wykonawcy oświadczenie, że odstępuje od umowy oraz dokonał naliczenia kary umownej. W następstwie odstąpienia od umowy wystąpił również do Wykonawcy (dwukrotnie) o przekazanie placu budowy, ustalając ostateczny termin na 10 stycznia 2019 roku.
Z drugim z wykonawców jest obecnie przygotowywana ugoda. Firma obecnie podjęła roboty drogowe.
Zakończenie spraw związanych z przejęciem placu budowy, sporządzeniem szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku pozwoli powiatowi ponownie ogłosić przetarg dokończenie inwestycji.
Dotychczasowa umowna wartość inwestycji to 28 mln zł.

Szkoły ponadgimnazjalne są dobrze przygotowane do przyjęcia podwójnego rocznika

Podczas roboczej narady 11 grudnia 2019 r. dyrektorzy powiatowych szkół ponadgimnazjalnych zapewnili starostę, że ich placówki są dobrze przygotowane na przyjęcie dodatkowego rocznika uczniów w przyszłym roku, co wynika z przyjętej przez rząd reformy systemu oświaty. Szkoły wprowadziły szereg rozwiązań organizacyjnych, by zapewnić uczniom jak najbardziej komfortowe warunki nauki. Zwiększona liczba klas w jednym roczniku nie spowoduje też dwuzmianowości zajęć, gdyż łączna liczba oddziałów klasowych będzie niższa niż 10 lat temu, gdy do szkół średnich uczęszczali uczniowie urodzeni w czasie wyżu demograficznego.

Zarząd Powiatu nie widzi w związku z tym potrzeby utworzenia nowego Liceum Ogólnokształcącego na bazie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.

Jednocześnie Zarząd podejmie starania do zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wymagane remonty w placówkach oświatowych.

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

ZMSP w Przasnyszu jest szkołą policealną działającą pod auspicjami Samorządu Województwa Mazowieckiego kształcącą w zakresie usług medycznych i okołomedycznych, m.in. technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta, opiekun w DPS i inne.

Szkoła posiada doskonałe zaplecze szkoleniowe i socjalno-bytowe, które można wykorzystać w większym niż obecnie stopniu wykorzystać. Powiat Przasnyski zawarł w październiku ubiegłego roku umowę na korzystanie z obiektów szkoły w celach dydaktycznych. Nowe władze samorządowe wypracowują obecnie koncepcję realizacji tej umowy. Po jej opracowaniu wystąpią do Urzędu Marszałkowskiego z propozycją prowadzącą do efektywnego wykorzystania potencjału istniejących obiektów.

Reklama

Przegląd inwestycji powiatu przasnyskiego komentarze opinie

 • - niezalogowany 2019-01-17 20:50:07

  Cieszcie się ze macie o czym pisać. To inwestycje poprzedniego starosty i on na nie pozyskał pieniądze. A co były burmistrz i obecny wicestarosta zrobił przez ostatnie 5 lat ? Nowy burmistrz bue ma takiego komfortu żeby cokolwiek opisywać bo nic nie zostało

 • - niezalogowany 2019-01-17 19:55:47

  Mychcemy inwestycji w Przasnyszu. MDK i basen.

 • BO - niezalogowany 2019-01-17 09:46:04

  A co z planami podniesienia wysokości diet , uposażeń dla członków zarządu , przewodniczącego, wiceprzewodniczących itd. ? Może jakiś komentarz , czy aż napisze o tym lokalna prasa ?

 • mieszkaniec - niezalogowany 2019-01-16 21:19:45

  Nie wyobrażam sobie tego, żeby w Przasnyszu nie wybudowano basenu. Mam nadzieję, że nowy burmistrz nie odstąpi od budowy inwestycji proponowanej przez poprzednika. Teraz, mając poparcie powiatu trzeba to zrobić. Przasnysz czeka na ten kompleks.

 • obserwator - niezalogowany 2019-01-16 21:13:35

  Nie opisano projektu zalewu w Chorzelach. Proponuję posłuchać sesji Rady Miasta w Chorzelach. To jest dopiero bajka. Ciekawy jestem co zrobi zarząd powiatu z tym fantem. Tak od około 50 min. Trzeba to zobaczyć. https://www.youtube.com/watch?v=B4XOGmu1
  osU

 • "Psz" - niezalogowany 2019-01-16 20:34:06

  Nie rozumiem po co na siłę ten basen w Psz. Do chorzel nie ma komu jeździć (a basenu 40km wokół nie ma) a w Psz będą ludzie chodzić? Każdy po 1 razie pójdzie i wszystko. A potem niech miasto utrzymuje.

 • dziś - niezalogowany 2019-01-16 20:07:45

  Dla mieszkańców jest potrzebny basen i dobrze by było aby został wybudowany . Te proponowane a nawet rozpoczęte inwestycje też się przydadzą w mieście ale najbardziej są potrzebne zakłady pracy aby młodzi ludzie mieli tu pracę i nie wyjeżdżali z miasta .

 • ZZZZZ - niezalogowany 2019-01-16 19:13:41

  Obwodnica miasta Chorzele? A co z obwodnicą Przasnysza?

 • Przasnyszanka - niezalogowany 2019-01-16 17:01:13

  Dawny Starosta niezły kit nam wcisnął dla osłody niewymiarowe lodowisko, które nie będzie mogło na siebie zarabiać poprzez zawody wyższej rangi. W Chorzelach basen kiczowate i u nas kiepskie lodowisko. A Pan Czaplicki pewnie tego dopilnował, więc chyba lepiej że już nie pracuje w starostwie.

 • Anna - niezalogowany 2019-01-16 15:38:54

  Dobrze  że działają wspólnie . Będzie o wiele taniej wszystko wybudować i utrzymać . Brawo !

 • - niezalogowany 2019-01-16 15:35:23

  Przasnysz niczego nie utrzymuje w innych gminach - nie miałby może nawet za co, tak został zadłuzony, że niech utrzyma to co ma, a i to będzie niełatwe

 • - niezalogowany 2019-01-16 15:32:45

  nic nie trzeba na siłe, były burmistrz obiecał z obecnym starosta basen - niech budują - szkoda tylko że nie będzie zalewu w Przasnyszu

 • Karol - niezalogowany 2019-01-16 15:31:38

  Przecież w Karwaczu jest podłoże torfowe i tam zawsze będzie brudna woda !

 • Mieszk.P-sza - niezalogowany 2019-01-16 14:21:13

    tzn. na siłę Przasnysz musi utrzymywać basen w Chorzelach, bo nie będzie w PRZASNYSZU. ZDECYDOWANIE BARDZIEJ JEST NIEZBĘDNY BASEN,  NIŻ HALA SPORTOWA, PRZECIEŻ Z BASENU MOGLIBY KORZYSTAĆ WSZYSCY MIESZKAŃCY MIASTA, a z hali sportowej ....

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Szukasz ubezpieczenia?

Biuro Ubezpieczeń przy ul. Żwirki i Wigury 1d oferuje pełną bazę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, firmowych, na życie, OC zawodu, podróżne..


Rolniku ubezpiecz swoje

Ruszył sprzedaż dotowanych upraw rolnych. Przypominamy, że Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50%..


Działka 1299 m ul Kolejowa

Działka rolna z możliwością budowy jednorodzinnej - takie przeznaczenie w studium zabudowy dla tego terenu. Wjazd z ul Kolejowej


ZNICZE , KWIATY SZTUCZNE ,

PRODUCENT WKŁADÓW I ZNICZY ,,A-MIX" Zaprasza na zakupy hurtowe i detaliczne. W ofercie : Znicze szklane ,wkłady prasowane i ,,olejaki "..


Ubezpieczenia upraw rolnych z

Zapraszamy wszystkich rolników po ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa sięgających nawet 65% . Właśnie ruszył jesienny sezon. W..


Praca w Budownictwie

Firma budowlana zatrudni pracowników na stanowisko murarz, cieśla szalunkowy, zbrojarz. Praca przy budynkach przemysłowych, wielorodzinnych,..


Sprzedam nieruchomość z 9

Sprzedam nieruchomość z 9 lokalami mieszkalnymi. Lokale są wyodrębnione i stanowią odrębną własność. Metraż mieszkań: 1 - 35,64m2 2 - 64,69m2 3 -..


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez eprzasnysz.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

EMARKA Bożena Bieńkowska z siedzibą w Przasnysz 06-300, Konstantego Pukiańca 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"