Środa, 20 luty 2019
Pogoda na dziś:
temp. °C
temp. odcz. °C
wiatr km/h
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików coockies w Twojej przeglądarce.
Przasnysz » dzisiaj · okolice · dawniej · historia Informator » urzędy · kościoły · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Zabawa » chat · konkursy Praca
Aktualności
Galeria
 
Średnie kursy walut
EURUSDGBP
4,22 zł
(-0,38%)
3,82 zł
(-0,31%)
5,88 zł
(-0,02%)
 
 
FOTOWOLTAIKA, CZY WARTO? Rozwiązania ekologiczne - oszczędności dla naszego portfela.
Źródło : artykuł sponsorowany, (15 styczeń 2018)
Rozmiar tekstu: A A A

W każdym gospodarstwie domowym przybywa coraz więcej urządzeń elektrycznych. Dziś nie wyobrażamy sobie już życia bez lodówki, mikrofalówki, telewizora czy komputera. Wygoda użytkowania, pomoc w codziennych obowiązkach, rozrywka – to ich główne zalety. Co natomiast stanowi największą wadę? Zdecydowanie koszt ich pracy. Z roku na rok rośnie cena energii elektrycznej oraz jej przesyłu, zużywamy jej coraz więcej, a rachunki rosną w tempie, którego nie jesteśmy w stanie opanować. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki co roku zatwierdza podwyżki cen energii, średnio jest to 3% rocznie. Przypomnijmy sobie ile za kWh płaciliśmy w latach 2000-2005, a ile płacimy teraz? W takim tempie za 10 lat kWh będzie kosztować nawet ponad 1,00zł!  Już dziś wiadomo, że konwencjonalne źródła energii (węgiel, gaz), z których produkowany jest prąd są wyczerpalne, a ich wydobycie coraz droższe, dlatego ceny zakupu energii u dostawcy będą wciąż wyższe. Można poszukać tańszego operatora, jednak jest to rozwiązanie jedynie chwilowe. Jak zatem skutecznie obniżyć rachunki za prąd? Inwestując w rozwiązania wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii – niewyczerpalną, darmową, dostępną dla każdego energię Słońca, wiatru, wody, gruntu.

CZYM JEST FOTOWOLTAIKA I JAK DZIAŁA?

Najlepszym, najbardziej efektywnym rozwiązaniem są obecnie INSTALACJE FO¬TOWOLTAICZNE (PV), zamieniające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Mogą być montowane na niemalże każdym rodzaju dachu lub, w przypadku braku możliwości technicznych, również na gruncie. Dzięki falowni¬kowi prąd stały, pochodzący z modułów fotowoltaicznych, zamieniany jest na prąd zmienny, o charak¬terystyce takiej, jak w sieci elektroenergetycznej i może być wykorzystany do zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych w domu, gospodarstwie lub przedsiębiorstwie. Bardzo praktycznym i bezobsługowym rozwiązaniem jest w tej chwili wykorzystanie darmowego, wyprodukowanego prądu do grzania ciepłej wody użytkowej za pomocą grzałki. Instalacja fotowoltaiczna zostaje podłączona do istniejącej instalacji elektrycznej i nie wymaga żadnych dodatkowych zmian, a co za tym idzie – dodatko¬wych kosztów. Ułożone na dachu moduły fotowoltaiczne są ekologiczne, bezpieczne w użytkowaniu, estetyczne, nie mają negatyw¬nego wpływu na środowisko i są coraz bardziej popularne.
Moduły fotowoltaiczne produkują prąd przez cały rok, a jego ilość jest zależna od natężenia promieniowania słonecz¬nego oraz od temperatury zewnętrznej otoczenia. W zależ¬ności od zapotrzebowania danego gospodarstwa domowe¬go, rolnego bądź przedsiębiorstwa na energię elektryczną oblicza się optymalną moc instalacji fotowoltaicznej, biorąc pod uwagę możliwości przyłącza energetycznego, położenie dachu względem kierunków geograficznych, a także charak¬terystykę zapotrzebowania na energię elektryczną.

FOTOWOLTAIKA DAWNIEJ I DZIŚ


Obecnie w naszym kraju w bardzo szyb¬kim tempie rozwija się energetyka „prosumencka”, czyli taka, w której jesteśmy jednocześnie konsumentem energii i producentem, z racji posiadania instalacji wy¬twarzającej energię elektryczną. Jeszcze ok 3-5 lat temu na instalację odnawialnych źródeł energii mogli pozwolić sobie nieliczni. Głównymi barierami była cena podzespołów, ich dostępność oraz mała ilość instalatorów w kraju, a także brak korzystnych przepisów. Dlatego instalacje fotowoltaiczne kojarzyły się z czymś nieosiągalnym i przez to były swojego rodzaju synonimem prestiżu. Przez zaled¬wie kilka lat sytuacja zmieniła się diametralnie. Ceny insta¬lacji OZE spadły do poziomu, w którym każdy przysłowiowy „Kowalski” może sobie pozwolić na taki wydatek. Ponadto, wzrost liczby zarejestrowanych firm instalatorskich spowodo¬wał powstanie silnej konkurencji, co pozytywnie wpływa na cenę podzespołów, instalacji oraz kosztów robocizny. Ostatnim czynnikiem, który również ma znaczący wpływ na rozwój branży OZE jest wejście bardzo długo wy-czekiwanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Od lipca 2016r określono wreszcie zasady rozliczania energii, zostały zdefiniowane pojęcia takie jak „prosument” czy też mikroinstalacja. Wszystkie te aspekty spowodowały bardzo dynamiczny wzrost rozwoju branży OZE i przewiduje się, iż ta tendencja utrzyma się jeszcze przez bardzo długi czas.

PROSUMENT I OPUSTY

Prosument – przez to pojęcie rozumie się „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej”.
„Opust” jest to sposób rozliczania energii elek¬trycznej, która została wytworzona przez mikro-instalację odnawialnego źródła energii w gospodarstwie domowym.
W kilku słowach wygląda to tak, że prąd wyprodukowany przez instalację PV częściowo wykorzystywany jest na bieżące zużycie gospo¬darstwa domowego natomiast w chwili, gdy produkujemy więcej ener¬gii niż zużywamy lub nie ma nas w domu i brak jest chwilowego odbioru, jest ona odprowa¬dzana do sieci elektroenergetycznej i w niej magazynowana. Dla instalacji o mocy do 10kW w końcowym rozliczeniu odbieramy 80% naszego zmagazy¬nowanego prądu z sieci, np. nocą lub w czasie złej pogody, gdy moduły fotowoltaiczne produkują mniej energii. 20% zatrzymuje operator, za jej „przechowanie”. Dla instala¬cji o mocy od 10kW do 40kW, odbieramy 70% wyprodu¬kowanego prądu, a 30% zatrzymuje zakład energetyczny. Rozliczeniu opustowemu podlegają opłaty zmienne energii elektrycznej, tj. opłata za energię czynną oraz opłata przesyłowa. Te dwa składniki to z reguły ok. 80% - 90% kosztów całego rachunku za energię. . Taki sposób rozliczania energii dotyczy tylko „prosumentów”, jest bardzo korzystny i wygodny, jak również ma istotny wpływ na szybki zwrot inwestycji.
Oczywiście każda kilowatogodzina jest rejestrowana na liczni¬ku energii, który nasz operator wymienia na dwukierunkowy w momencie zgłoszenia naszej mikro-instalacji, a czas jaki nam przysługuje na odbiór nadwyżki to 365 dni od momentu wprowadzenia jej do sieci operatora.

FOTOWOLTAIKA W ROLNICTWIE

Energia elektryczna produkowana przez moduły fotowoltaiczne może być wykorzystywana również na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Rolnik, który zdecyduje się na tego typu inwestycję i zrealizuje ją ze środków własnych może się starać o przyznanie ulgi w podatku rolnym na podstawie art. 13 pkt 2 lit. c Ustawy o podatku rolnym. Wysokość ulgi wynosi 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Warunkiem otrzymania ulgi jest to, że inwestycja musi być sfinansowana bez udziału środków publicznych (dotacje, różnego rodzaju dofinansowania). Jest to bardzo korzystne i znacznie skraca zwrot inwestycji!

FOTOWOLTAIKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Rozliczanie energii w przedsiębiorstwie wygląda inaczej niż w przypadku os. fizycznych czyli „prosumentów”. Energia, którą zużyjemy na bieżąco stanowić będzie nasze oszczędności na rachunku. Nadmiar energii, której nie będziemy w stanie wykorzystać (np.: w sobotę czy niedzielę) nie zostanie zmagazynowany, a sprzedany naszemu operatorowi w kwocie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Na dzień dzisiejszy jest to 197,54zł/MWh. Możemy zatem zredukować koszty prowadzenia przedsiębiorstwa, a nadwyżkę sprzedać, co również przyczyni się do redukcji kosztów energii. Ponadto instalację PV możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu obniżymy również należny podatek względem fiskusa.

FINANSOWANIE

W związku z tym, że instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej opłacalne i coraz bardziej popularne pojawiły się na rynku różne atrakcyjne formy finansowania (bez dotacji) skierowane do osób, które nie chcą ponosić jednorazowo dużego wydatku, a preferują płatności rozłożenie w czasie. Jedną z takich form jest właśnie leasing. Podobnie jak przy leasingowaniu pojazdu czy też maszyny otrzymujemy co miesiąc fakturę, która stanowi dla nas koszt uzyskania przychodu. Dzięki odliczeniom podatkowym uzyskujemy swojego rodzaju formę dofinansowania (23%VAT + 18%-19% pod. dochodowy) Leasing jest skierowany do przedsiębiorców oraz większych rolników, którzy są czynnymi płatnikami podatku VAT.
Inną komercyjną formą finansowania są stworzone przez Alior Bank Eko-Raty. Jest to niskooprocentowana pożyczka z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii. Oprocentowanie wynosi zaledwie 0,4% - 0,5% do raty miesięcznej, a maksymalny okres spłaty to 10 lat. Takie rozwiązanie sprawia, że rata „wchodzi” w miejsce dotychczasowego rachunku za prąd, a my zamiast płacić rachunek operatorowi spłacamy swoją własną elektrownię.
Zarówno w przypadku leasingu, jak i Eko-Rat, musimy przedstawić dokumenty finansowe naszej działalności lub innego źródła dochodu. Firma Eko Wind inż. Anna Machalska z siedzibą w Przasnyszu posiada w swojej ofercie kilku leasingodawców, jak również jest partnerem Alior Banku, dzięki czemu pomagamy załatwić wszelkie formalności i przeprowadzić naszego klienta przez cały proces uzyskania finansowania.
  
ZWROT INWESTYCJI

Czas zwrotu inwestycji jest uzależniony od bardzo wielu czyn¬ników. Część z nich została opisana powyżej. Są to między in¬nymi: dogodne warunki rozliczania z zakładem energetycznym, spadek cen podzespołów, ulgi podatkowe oraz sposób wykorzystania energii pochodzącej z instalacji. Na czas zwrotu mają również wpływ czynniki techniczne, takie jak sama lokalizacja przedsięwzię¬cia (usytuowani względem południa, kąt nachylenia, itp.), ale również wybór technologii oraz jakości podzespołów. Przy wyborze technologii i poszczególnych komponentów warto uwzględnić fakt, iż jest to inwestycja długoterminowa. Żywot¬ność instalacji to z reguły ok. 30 lat. Podobnie, jak w przypad¬ku budowy domu, stosowanie słabej jakości materiałów bądź nieprzemyślane oszczędności powodują, że tylko pozornie inwestycja kosztowała nas mniej. Późniejsze wydatki przyczy¬niają się tak naprawdę do wydłużenia zwrotu i zamiast cieszyć się spokojem i bezawaryjnością, sen z powiek spędzają nam myśli dotyczące kolejnej kosztownej usterki.
Ogólnie można przyjąć, iż zwrot instalacji fotowoltaicznej w przeciętnym gospodarstwie domowym przy zastosowaniu dobrej jakości komponentów szacowany jest na około 7-10 lat, co przy uwzględnieniu 30 lat żywotności, jest inwestycją bardzo opłacalną. Kolejną kwestią jest również wzrost cen energii, który jest często pomijany, a powinien być brany pod uwagę, przy przedstawianiu oferty. Średnio cena ener¬gii wzrasta ok 3% rocznie, co jest praktycznie nieodczuwal¬ne i niezauważalne jednakże po 10 latach na pewno różnicę tą zaobserwujemy. Podsumowując powyższe można stwier¬dzić, iż nasza instalacja przez ok 20-23 lata będzie pracować wyłącznie na nasze oszczędności, a korzyści z tego wynikają¬ce odczuje nasz portfel oraz otaczające nas środowisko.
Drogi czytelniku, jeśli zainteresował Cię ten artykuł, jeśli planujesz tego typu inwestycję w swoim domu i chcesz uzyskać więcej informacji to skontaktuj się z nami.
Specjaliści z firmy EkoWind doradzą optymalne rozwiąza¬nie, dokonają bezpłatnej wizji lokalnej, a także przygotu¬ją dla Ciebie projekt koncepcyjny, który będzie zawierał przewidywaną produkcję energii w miejscu planowane¬go przedsięwzięcia, okres zwrotu, wycenę oraz dogodną formę finansowania. ZAPRASZAMY.


P.H.U. EkoWind
inż. Anna Machalska
ul. Rynek 27
06-300 Przasnysz

infolinia 500 53 55 53
e-mail: kontakt@ekowind.com.pl
www.ekowind.com.pl

artykuł sponsorowany
skrót wiadomości
 
 
  strona główna O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt  do góry  

ePrzasnysz © www.luba.int.pl 2006. 0.01 s.